Duidelijkheid voor u en voor onsechtachterhoek_logo_rond

Wij doen alles om uw verblijf bij ons zo prettig mogelijk te laten zijn. Mochten er toch onverwachte zaken voordoen, dan regelen we dat in eerste instantie graag met u in onderling overleg. Mochten we er dan op een of andere manier samen niet uitkomen, dan verwijzen wij u naar onderstaande verhuurvoorwaarden. Maar zoals duidelijk mag zijn: in goed overleg kan hiervan worden afgeweken.

Van harte welkom!
Ada & Ben Vreeman